• (1/2)
    KART FRA 1725: "Afteignelse udj Allmindeliged Ofver Een Perle-Elv». Denne utrolig detaljerte tegningen fra 1725 viser hvordan byskriver og perleinspektør i Stavanger Ulric Frideric Aagaard mente at elvemuslingens livssyklus i elven var. Mye av det han har tegnet og beskrevet om elvemuslingen, vet vi i dag er riktig. Aagaard har beskrevet at når muslingen står oppreist med åpent skall mot solen (se nr. 5 på tegningen) var det for at solen skulle modne perlen slik at den kunne fødes. Det virker som om han har trodd at perler i muslingene var nye muslinger som skulle bli født, og ikke som resultatet av et fremmedlegeme i muslingen. Foto: Riksarkivet. Originaltegningen er oppbevart i Riksarkivet.

Byens eldste innbyggere

Bergens urinnvånere savner sine barn.