Arbeidsuhell i Flora

En person har fått klemskade i foten.