• Mangler oppdrift: Flesland har merket at bunnen forsvant under føttene til oljeindustrien. - Veksten i flytrafikken følger typisk konjunkturen i norsk økonomi. Dersom oljeprisen holder seg lav over lengre tid, kan det påvirke flere grupper, deriblant flybransjen, sier NHH-professor Frode Steen. FOTO: BERGENS TIDENDE

Oljefallet kan svekke flytilbudet

Én av fem flypassasjerer på Flesland er tilknyttet olje- og gassindustrien. Fallet i oljebransjen kan i verste fall gå ut over flytilbudet.