Helse Bergen får ikke ferdigbehandlede pasienter ut av sykehussengene så fort som de ønsker. Grunnen er manglende kapasitet til å ta imot pasientene ute i kommunene. Pasienter som skulle ha vært klar for utskriving har 3280 døgn på Haukeland sykehus. Dagbøtene for disse døgnene blir til sammen 14 millioner kroner, en regning kommunene selv må ta.

Men det er ikke bare et spørsmål om kommuneøkonomi. For Helse Bergen fører «overtidspasientene» fremdeles til kapasitetsproblemer.

— Det er veldig uheldig fordi pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten tar opp sengeplasser som vi egentlig gjerne ville gitt til nye pasienter. Fordi vi ikke kan la være å ta imot nye pasienter, blir det flere korridorpasienter, sier Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør for Helse Bergen.

- Bergen tok grep

Men Faugstad er ikke like bekymret som hun har vært tidligere. Det skyldes i hovedsak omveltninger i Bergen kommune.

— I høst har Bergen kommune tatt grep. Det er veldig flott og der er vi ikke lenger bekymret. Fra september og frem til jul har de fått antall døgn nesten ned mot null, sier hun.

Dette gleder helsebyråd Hilde Onarheim (H). Hovedårsaken er åpningen av en mottaksavdeling med 14 senger på Storetveit sykehjem i september i fjor. Der får utskrivingsklare pasienter et kort opphold før de eventuelt får plass på sykehjem.

— Dette er også forebyggende for å unngå at pasienter skrives direkte ut til hjemmet og må reinnlegges på sykehus. Ved å ta imot flere utskrivningsklare pasienter sørger vi for at sykehuset får frigjort senger som andre trenger til behandling, samtidig som kommunen unngår dyre dagbøter, sier Onarheim.

I oktober 2014 hadde Bergen kommune 28 døgn med utskrivingsklare pasienter, mot hele 331 døgn samme måned året før.

Kunne blitt dyrere

Til tross for tiltaket og den drastiske nedgangen i «overtidsdøgn», kommer kommunen likevel cirka likt ut i år som i fjor, både hva gjelder antall dagbøter og den totale regningen. Men regningen lå egentlig an til å bli på 12,5 millioner om ingenting ble gjort.

— Selv om mottaksavdelingen kun har vært i drift i årets siste måneder, fikk vi 3,25 millioner kroner mindre i dagbøter enn antatt. Det er veldig positivt, sier Onarheim.

- Dårlig andre steder

Men siden Helse Bergen sliter med like mange døgn med «overtidspasienter» i fjor som året før, og regningen har blitt enda litt større, er ikke Faugstad og Helse Bergen helt fornøyd med resten av fylket.

— Vi ser en dårligere utvikling i noen andre kommuner, der antall pasienter øker og dagbøtene i takt med dem. Særlig Kvam, Askøy og Voss har høye tall. Resultatet er at vi havner på samme nivå som i fjor, sier hun.

Hun viser særlig til Kvam, en kommune på om lag 8500 innbyggere, som hadde fire ganger så mange døgn med utskrivingsklare pasienter i 2014 som i 2013.

— At en liten kommune som Kvam har hele 400 døgn, er en bekymringsverdig stor økning. Også Askøy har høye tall, med 240 døgn i fjor, sier hun.

Faugstad understreker at Helse Bergen samarbeider godt med alle kommunene.

— Men vi merker det utrolig sterkt når noen kommuner velger å omprioritere budsjettmidlene, og bruke mindre på for eksempel korttidsplasser på sykehjem og mer midler på skole og vei, avslutter hun.