Landbrukseiendommen og bygningene Hordvik i Åsane ble solgt av Bergen Tomteselskap for 400.000 kroner, og det skjedde uten at den ble annonsert til salgs. Det har fått flere til å stille spørsmål om kommunens tomtepolitikk.

På eiendommen ligger den gamle lemstuen som lokalt kalles «Blåhuset». Taket på det gamle huset er dekket av blå presenninger. Herfra er det fin utsikt over Sørfjorden mot Hamreneset på Osterøy.

«Triksing og miksing»

- Det er mange her i bygden som har reagert på det de oppfatter som triksing og miksing i forbindelse med salget av tomten. Vi finner det merkelig at et heleid kommunalt selskap ikke lyser en slik eiendom ut for salg på det åpne marked, slik at alle kunne få en reell mulighet til å by på og kjøpe den. Det er flere som har vært interessert i å kjøpe den i mange år, sier nabo Atle Hordvik. Selv driver han med skogsdrift og sauer på nabotomten.

Han karakteriserer den 263 mål store tomten som fantastisk attraktiv. Her er det mange muligheter for gårdsdrift, og store muligheter for både tomteland og næringsarealer dersom den blir omregulert. Deler av tomten kunne også vært aktuell som tilleggsjord for bønder i området.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) mener det er uhørt at Tomteselskapet gjør tvilsomme opsjonsavtaler, som gir dem rett til en fremtidig gevinst dersom kommunen omregulerer området.

— Åpner for korrupsjon

- Det er en ordning som åpner for korrupsjon i byutvikling. Bergen kommune bør i det minste stoppe denne praksisen i kommunens eget selskap, for å sette en etisk god standard i tomteforvaltningen, og ikke en standard basert på tomtespekulasjon, sier Kjersti Toppe.

- Hva mener du om at Tomteselskapet selger en slik eiendom uten å lyse den ut for salg?

- Jeg trodde det var andre standarder og krav til forvaltningen i et offentlig selskap sier.

Byråd Liv Røssland (Frp), som ansvaret for Bergen Tomteselskap, mener selskapet har behandlet saken på en forsvarlig måte.

- Slike eiendommer skal i utgangspunktet lyses ut for salg på det åpne markedet. Denne gang var det andre hensyn som ble vektlagt. Mellom annet at bygningene skulle restaureres, sier Liv Røssland.

Minimere kostnader

- Kunne ikke eiendommen vært lyst med krav om at de som overtok også måtte foreta restaurering av bygningene?

- Jo, det hadde vært en mulighet, men jeg vil bestemt avvise at det her har vært noen triksing og miksing. Tomteselskapet følger i all vesentlighet samme prosedyrer som Bergen kommune gjør ved salg av eiendom. Det var her først og fremst behovet for å minimere kostnadene, og deretter hensynet med å ivareta eiendommen. Prisen gjenspeilet derfor dette.