— Dette må de dokumentere.

Drevland mener selv hun leder møtene etter en streng mal, og at hun ikke forfordeler noen av representantene.

— I dag har jeg kjeftet på to personer for tidsbruk. Det var en bystyrerepresentant fra Frp, og en fra byrådet.

Skal tåle det

Selv opplever hun kritikk fra representanter fra byrådspartiene for å gi for mye «slack» til opposisjonen. Samtidig presiserer ordføreren at hun skal merke seg kritikken.

— Jeg håper bare ikke dette betyr at valgkampen er begynt. I den grad jeg synes dette er berettiget, skal jeg anstrenge meg for å lede møtene godt.

Hun er overrasket over at kritikken fremmes i BT først, og ikke gjennom andre sammenhenger, siden hun treffer kritikerne daglig.

— Denne måten å gjøre det på er ikke den mest sympatiske. Men jeg tåler det.

Drevland sier hun skal be om et møte med de kritiske partiene for å vite forbedringspotensialet.

Må ta en diskusjon

Gruppeleder for Høyre, Dag Skansen, har ikke reflektert over ordføreren sin oppførsel tidligere.

— Jeg oppfatter henne ikke slik kritikerne gjør. Jeg synes hun leder debatten effektivt og godt. Men dersom noen føler det slik, så må vi ta en diskusjon rundt det. Folk skal ikke føle at de får kommentarer rettet mot seg.

Han stiller samtidig et spørsmål til dem som retter kritikk mot ordføreren.

— Har de formidlet dette til henne? Hadde hun fått spørsmål om en samtale om hennes måte å lede på, så ville hun sagt ja til det med en gang. Det burde vært første skrittet på veien.

Harald Schjelderup avviser at han ikke har tatt dette opp med Trude Drevland tidligere.

— Det gjorde jeg i 2012 på hennes kontor, da ble det bedre i to møter.