Høyre truer med mistillit etter demningsbrudd

– Useriøst og upassende, svarer Ap.

ORIENTERTE: Byrådet orienterte gruppelederne i bystyret om hva de har funnet ut om demningsbruddet i Munkebotsvatnet. Hilde Onarheim (H, til venstre) er ikke helt tilfreds, og mener bystyret bør vurdere mistillitsforslag. Ytterst til venstre sitter Tor Woldseth (Frp). Ørjan Deisz

Høyre krever en ekstern gransking av hva som skjedde i forkant av demningsbruddet i Munkebotsvatnet forrige uke.

En høring i bystyret bør også være aktuelt, mener Høyres gruppeleder Hilde Onarheim. Hun mener også at partiet bør vurdere mistillitsforslag mot byråd Anna Elisa Tryti i saken.

– Vi får vurdere det når vi ser resultatet av granskingen. Men i et parlamentarisk system er det ingen tvil om at det er byråden som er ansvarlig for de feil som skjer i byrådsavdelingen og underliggende etater. Jeg opplever ikke at byråden tar det ansvaret, sier hun.

Ble varslet i siste liten

Tryti orienterte gruppelederne i bystyret om hva kommunen foreløpig har kommet frem til i granskningen av det som skjedde da en midlertidig dam brast.

Les også

Byråd Tryti: – Den midlertidige demningen var for dårlig

Etter en gjennomgang av fakta i saken, sa Tryti at hun var glad for at politiet også skal etterforske saken.

– Jeg vurderte å be om en ekstern gransking, men nå får vi det ved at politiet ser på saken med sitt blikk, sa hun.

Hun sa også at hun ville be internrevisjonen om å se på om varslingsrutinene i byrådsavdelingen var gode nok. Byrådet ble varslet om den mulige beredskapssituasjonen først onsdag formiddag, til tross for at gjennomgangen viser at det ble observert faretruende høyt vannivå allerede søndag. I tre dager håndterte prosjektorganisasjonen saken alene, uten å varsle byrådet.

– Vi må se på om terskelen for å varsle videre er for høy, sa Tryti.

– Fagbyråden har ikke ansvar i krise

Onarheim har kritisert Tryti for å være usynlig i dagene etter demningsbruddet, selv om hun er ansvarlig byråd for etaten som håndterte det.

Byrådsleder Harald Schjelderup svarer slik på den kritikken:

– Vi må skille mellom en beredskapssituasjon og en normalsituasjon. Onsdag og torsdag var det slått beredskapsalarm. Da inntrer en annen organisering, med en beredskapsorganisasjon ledet av den som er på vakt. Fagbyråden har ikke noe ansvar der. Det var også naturlig at jeg som byrådsleder frontet kommunen utad i den situasjonen.

– Men kunne Tryti orientert bystyret tidligere enn i dag, for eksempel fredag?

– Hun bestilte den gjennomgangen vi nå presenterte på fredag. Det tar litt tid å finne frem alle dokumenter, og jeg synes avdelingen har jobbet raskt med det.

Var det døgnvakt?

Onarheim er ikke imponert over den forklaringen.

– Dette handler ikke om personer, men om systemet vi har i Bergen. Da er det byråden som er ansvarlig. Jeg savner svar på hvorfor man ikke agerte tidligere. Og dersom det skyldes at terskelen for å varsle videre er for høy, så er det også byrådens ansvar. Byrådet må sørge for at rutinene er slik at det blir varslet om alvorlige hendelser raskt, sier hun.

Sammen med partikollega Henning Warloe ønsker hun også svar på om det var døgnvakt ved demningen etter at den høye vannstanden ble oppdaget. Det kommer frem at kommunen ble varslet av en turgåer søndag kveld.

– Jeg håper ikke vi var avhengig av tilfeldige turgåere, sier Warloe.

Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke svarte at det hadde vært overvåking, men at hun ikke visste om den var døgnkontinuerlig.

Høyre ønsker også en ekstern gransking, i tillegg til den interne og politietterforskningen.

– Politiet ser på det juridiske og straffansvar. Vi er opptatt av det parlamentariske ansvaret, sier Onarheim.

– Politisk spill

Schjelderup sier at det er bystyret som må vurdere sin tillit til byrådet.

– Men jeg synes man skal ha respekt for at bystyrets komité for miljø og byutvikling har tilsynsansvaret her. Vi skal orientere dem i møtet 6. september. Når det gjelder ekstern gransking, får vi vurdere det seinere i dialog med bystyret, sier han.

Aps gruppeleder i bystyret, Rune Bakervik, er atskillig skarpere i sin kommentar.

– Det er ingenting på dette tidspunkt som tyder på at det er grunnlag for mistillit. Jeg synes det er useriøst av Onarheim å snakke om det. Det minner mer om et politisk spill der man bruker en alvorlig hendelse, sier han.

Les også

Se skadene fra luften

Hatlestad og Giardia

Onarheim bruker både Hatlestad-raset i 2005, der fire mennesker omkom, og Giardia-saken som eksempler på hendelser der det forrige byrådet tok ansvar.

– Jeg synes det er upassende å sammenlikne med Hatlestad-saken, når vi vet utfallet den fikk. Da var det heller ingen som brukte raset til å snakke om mistillit. Det viser at vi hadde en seriøs opposisjon den gangen, svarer Bakervik.