• KRITISERER: Skolene kan ikke fritt sette de reglene de synes passer, sier professor i privatrett ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen. FOTO: Rune Sævig

Jusseksperter: Mobilforbud på skoler kan bryte med grunnloven

Jusseksperter mener måten mange skoler praktiserer forbud mot mobiltelefoner kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene.