Due vikla seg inn i plast, måtte avlivast

Ei kvinne la merke til ei due i Bergen sentrum som halta. Så oppdaga ho kvifor.

Publisert: Publisert:

PLASTSKADE: 17. januar måtte denne bergensdua avlivast. Skadane frå det som truleg var eit fiskesnøre, var for store. Foto: PRIVAT

Sist torsdag la ei kvinne merke til ei due i Chr. Michelsens gate i Bergen. Fuglen halta stygt og hadde store problem med å få i seg mat.

Kvinna klarte å fange fuglen. Då oppdaga ho at beina var vikla inn i det som såg ut som eit fiskesnøre.

I staden for å ta bussen til Stavanger, slik kvinna var på veg til å gjere, tok ho dua med til dyrlege. Der viste det seg at plasten hadde kutta seg heilt inn til nervane på den eine foten, og var vanskeleg å fjerne.

– DAGLEGDAGS: WWF får ofte rapportar om små og store dyr med plastskadar. For denne fuglen vart det skjebnesvangert. Foto: Privat

Veterinærens vurdering var at det beste for fuglen ville vere å avlive den.

Slik gjekk det.

– Daglegdags

– At dyreliv sit seg fast i eller får skade av plastforsøpling, er ganske daglegdags, diverre. Her har du og eg eit stort ansvar, seier Fredrik Myhre, marinbiolog og seniorrådgivar i WWF Verdens naturfond.

– Det er så enkelt som at du når du har brukt plast, passar på å kaste plasten på rett plass etterpå, slik at den ikkje hamnar i naturen. Om du fiskar og må kappe snøret, tar du det med heim og kastar det i søppelet. Slik blir du ein miljøhelt!

– Får WWF ofte rapportar om dyr som blir offer for plast?

– Svært ofte. Sjølv dykkar eg mykje til kvardags, og det er svært sjeldan at eg ikkje finn fisk eller krepsdyr, særleg hummar, som har sett seg fast i garn eller fiskesener på havbotnen. På Svalbard veit vi at reinsdyr set seg fast i fiskegarn som driv i land, så plastforsøpling skadar både små og store dyr på land og i vatn.

UNDER VATN: Marinbiolog Fredrik Myhre i WWF er også dykkar, og ser ofte plastskadar på dyreliv i sjøen. Foto: Monica Larsen

– Bør forby eingongsplast

WWF jobbar for redusere unødvendig plastbruk.

– Det er mykje eingongsplast vi berre bør forby, som sugerøyr, q-tips, eingongsbestikk- og tallerkar. I 2021 innfører både EU, India og Costa Rica eit slikt forbod. Noreg bør absolutt følgje etter, meiner Myhre.

– Vi arbeider også for å få plastprodusentane til å ta eit langt større ansvar og bidra til å utvikle betre avfallshandteringssystem enn vi har i dag. Plast bør også få større verdi gjennom ulike typar panteordningar, seier han.

Publisert: