• VALGFRIHET: Åsta Årøen opplevde et helsevesen med sterke forventninger om at fostre med «feil» bør aborteres. – Helsevesenet må møte pasienter på bakgrunn av deres behov og respektere valgene de tar. Det er dette systemet jeg vil endre med å dele min historie, sier lederen av Hordaland Venstre. FOTO: Eirik Brekke

Om det ble en jente, skulle hun hete Liv. Det var før ultralydundersøkelsen.

For Åsta Årøen og mannen gikk barnet i magen fra å være et symbol på livet, til å bli et barn som måtte beskyttes mot storsamfunnet.