• (1/4)
    MASTERTÅRN: Arkitektstudent Gunnhild Tverdal (25) brukte ombygginga av den gamle trafokiosken på Stovegolvet (703 m.o.h.) som masteroppgåve ved NTNU. FOTO: Ove A. Olderkjær

Stor dag for Gunnhild i tårnet

Arkitektstudent har gjort utrangert betongbygg til populært utfartsmål i Stordfjellet.