• VIL BLI BEDRE: Klinikkoverlege Susanne Albrechtsen Kvinneklinikken tar den skarpe kritikken fra Helsetilsynet alvorlig, men understreker at de ofte tar keisersnitt og har god kompetanse på setefødsler.

KK kritiseres for dårlige rutiner ved risikofødsler

Legene visste ikke hvem som hadde ansvar for hva da en setefødsel ble kritisk. Barnet døde kort tid etter fødselen.