Spesialavdelingen ved Hop skole er blant dem som blir rammet av streiken. Heine Røssland går i klassen. Røssland, som har Downs-syndrom, gledet seg storveis til sin første dag på ungdomsskolen.

Han har til nå gått på Søreide skole. På ungdomsskolen har de litt vanlig undervisning, men også mye hverdagslivstrening.

Nå er skolestarten utsatt på ubestemt tid. Utdanningsforbundet tok nemlig ut læreren i streik, noe som bryter med deres egne retningslinjer.

— Jeg gleder meg til å begynne i åttende klasse. Men det var jo gøy å være med pappa på jobb i dag, sier han til BT.

Skulle ikke ramme

Heines far, Lars Arve Røssland, underviser i journalistikk på Universitetet i Bergen. Han legger ikke skjul på frustrasjonen over det som skjer. Da streiken ble varslet før sommeren leste han seg opp på reglene. Blant annet leste han at man tidligere hadde vernet spesialskoler- og klasser.

— Så jeg var ganske trygg på at dette ikke ville ramme oss. Derfor ble jeg utrolig paff da vi fikk beskjed om uttaket.

Utdanningsforbundet har selv flere retningslinjer når de lager streikeuttak. Blant dem er:

Spesialskoler tas ikke ut i streik

Skoler som har egne spesialavdelinger kan tas ut, men lærere som jobber ved spesialavdelinger tas fortrinnsvis ikke ut

Lærere som utelukkende jobber med spesialundervisning tas ikke ut, dersom det er grunn til å tro at skolene da fortsatt kan gi tilbud til de elevene det gjelder

— Det er fint at de har sine prinsipper. Men det hjelper lite når de ikke følge dem, sier Røssland.

Beklagelig glipp

Lokallagsleder Bjarne Mohn Olsvold i Utdanningsforbundet er kjent med problemstillingen som har oppstått.

— Det er vanskelig dette. Det er vårt ansvar å ta ut lærere i streik. Når vi gjør det prøver vi å få til ansvarlige streikeuttak som ikke rammer tredjepart mer enn nødvendig.

Olsvold sier de har oversikt over det meste som skjer på skolene, og tar hensyn der de kan.

— Men noen ganger har vi uttak som rammer mer enn nødvendig. Det er tilfellet her på Hop, og det er ikke meningen.

Han sier de må stå for det de har gjort. Når de først har tatt ut en lærer i streik, kan de ikke endre på det, mener han.

— Vi må forholde oss til spillereglene, og kan ikke endre på det. Det er bare å beklage.

Olsvold sier han har vært i kontakt med foreldre på Hop skole, og forklart dem bakgrunnen for at de ikke kan endre dette. Det er eventuelt skolen selv som må søke Utdanningsforbundet om dispensasjon fra streikeuttaket og sette inn andre lærere i undervisningen.

— Jeg har ikke problemer med å forstå de utfordringene denne gruppen med elever og foreldre nå opplever, sier han.

Håper på løsning

Røssland håper partene kommer til enighet om at det har skjedd en feil her, og at den kan rettes opp igjen ved en dispensasjonssøknad fra skolen.

— Jeg er litt optimistisk når Utdanningsforbundet svarer slik de gjør. Kanskje kan dette ordne seg?

Beskjeden fra skolen har vært at de elevene som blir rammet av streik bør bedrive litt egenstudium. Det er litt mer utfordrende for Heine og hans situasjon.

Noen av familiene har slekt i nærheten, mens Røsslands slekt er 3,5 times bilreise unna. Han registrerer at Utdanningsforbundet har skjermet førsteklassingene slik at elevene skulle få oppleve første skoledag.

— Men disse elevene har tydeligvis gått i glemmeboken. Vi har en sønn her som har gledet seg veldig til å begynne på ungdomsskolen, å bli en ungdom. Andre ungdommer tenker kanskje at de er glade for å få litt ferie, og kan være hjemme alene. Heine kan ikke være hjemme alene, han påstår det selv, men det går nok ikke. Så vi har en veldig ugrei situasjon.

Mandag løste Røssland det ved å ta med seg sønnen på første forelesningen på universitet. Da var det introduksjonsforelesning, og gikk greit. Når studentene skal fordype seg i faget den kommende tiden går ikke dette, mener han.

— Men dette er jo bare de praktiske tingene. Det verste er at han ikke får begynt på skolen sin. Han gledet seg virkelig til å begynne på Hop, og lære å få klare seg i hverdagen.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra skolen mandag kveld.