— Parkeringshus er som kjent et yndet tilholdssted for narkomane og andre som trenger et tørt sted og tak over hodet. Våre uønskede gjester etterlater seg både sprøyter, søppel og annet som vi bruker tid og ressurser på å rydde opp i hver dag. I tillegg opplever mange av våre kunder det som svært ubehagelig å ha denne type gjester rundt seg, sier administrerende direktør i Q-Park, John Lien.

Q-Park AS drifter i dag seks parkeringsanlegg i Bergen, blant annet City Park P-hus og Grieg Park P-hus.

Større pågang av narkomane

Lien sier at det særlig er utfordrende i innendørs parkeringshus. Han forteller også at de sist vinter har opplevd større pågang av narkomane enn før.

— Vi har økt våre kostnader og vår ressursbruk betydelig på vakthold og renhold. I tillegg har vi øket vår egen tilstedeværelse i anleggene. Vi ser an utviklingen og gjennomfører det som skal til for å kunne tilby trygge og rene parkeringshus, sier han.

De ansatte i Q-Park får opplæring i hvordan de skal håndtere narkomane.

— Vi ønsker ikke å utsette våre egne ansatte for unødig risiko. Likevel vil vår tilstedeværelse i parkeringsanleggene fra tid til annen føre til at vi møter uvedkommende, og våre ansatte instrueres i hvordan man skal håndtere slike situasjoner. Mange av våre ansatte har hatt kurs i krise - og konflikt håndtering, sier han.

Stenging av Nygårdsparken

Han er bekymret for stengingen av Nygårdsparken og tror dette høyst sannsynlig vil føre til flere uvedkommende i parkeringsanleggene til Q-Park.

— Vi tenker jo at det er feil at de økte utfordringene med dette overlates til gårdeiere og leietakere i byen da dette er et samfunnsmessig utfordring. Q-Park vil følge utviklingen nøye og iverksette de tiltak vi anser som nødvendig. Vi er som sagt opptatt at våre skal fremstå som sikre og trygge for våre kunder, sier han.

Planlegger i Bergen Parkering AS, Arne K.Riise, deler Lien sin bekymring.

— Det er åpenbart at dette miljøet vil spre seg til nye områder og sette sitt preg på bybildet, i større grad enn i dag. Vi er forberedt på at dette kan føre til en økning av uønsket opphold i våre parkeringshus men føler at vi er godt rustet og har iverksatt preventive tiltak for å takle dette, sier Arne K.Riise.

Et konkret eksempel på tiltak som vil bli iverksatt innen den 25. august er skallsikring av Solheim P-hus. P-huset vil også bli utstyrt med videoovervåking og adgangskontroll ved alle dører i anlegget. I tillegg til Solheim P-hus drifter de blant annet Bygarasjen og Klostegarasjen.

Forsøpling og tilgrising

EuroPark drifter 25 parkeringsanlegg i Bergen og omegn. De største anleggene i Bergen sentrum er Rosenkrantz P-hus, SAS-garasjen på Bryggen og Jægergarasjen.

— Det er særlig Jægergarasjen som oppsøkes av rusmisbrukere, grunnet flere hospitser i nærområdet. Utfordringene har vært forsøpling og tilgrising. Rusmisbrukerne har også i liten grad plaget kunder, det er etterlatenskapene deres noen kunder har reagert på, sier kommunikasjonsdirektør i EuroPark Pål Gleditsch.

Ifølge Gleditsch har de installert såkalt skallsikring fra 2. til 5. etasje i Jægergarasjen. Dette gjør det vanskelig for uvedkommende å komme seg inn i anlegget. 1. etasje er et åpent areal hvor hvem som helst kan komme inn.

— Vi frykter at en oppsplitting av rusmiljøet i Nygårdsparken kan flytte utfordringene til andre deler av sentrum. Vi er forberedt på å ta tak i slike utfordringer hvis de skulle oppstå. Vi har også mye erfaring med slik problematikk i deler av Oslo sentrum, sier han.

PÅ VAKT: Administrerende direktør i Q-Park, John Lien sier de er bekymret for stengingen av Nygårdsparken. - Dette vil høyst sannsynlig øke utfordringer med uvedkommende i parkeringsanleggene våre,s ier han.
Q-Park