I tilknytning til byggingen av E39 mellom Os og Bergen og E39/Rv580 Rådalskrysset er det planlagt et deponi i Hordnesskogen. Statens vegvesen har konkludert med at den tryggeste adkomsten til deponiet vil være fra Hordnesvegen. Det har fått flere som bor i området til å reagere.

— Vi reagerer på at det på bakgrunn av påstått sterkt tidspress for saken ikke blir tatt hensyn til entydige krav og ønsker fra lokalsamfunnet. Det er påfallende at det blir søkt håndtert med et tidspress som her virker til å være tilsiktet, sier Jone Ottar Erdal.

Erdal representerer grunneiere i Indre Hordnes, som har gått sammen med Idrettslaget Bjarg, Hordnes Vel og Hordnes Båtforening om en klage. Saken skal behandles av fylkesutvalget og fylkestinget i onsdag og torsdag.

- Tar ikke hensyn

Klagerne vil ha en alternativ løsning 200 meter forbi Hordneskrysset, der Fana stein og gjenvinning allerede har en avkjørsel, fordi de mener denne løsningen vil skjerme skolen og lokalsamfunnet bedre. Vegvesenet har kommet til motsatt konklusjon.

Erdal mener vegvesenet velger enkleste og billigste løsning.

— Jeg vil si at Statens vegvesen vil ha den adkomsten som gjør det lettest for dem, uten å ta hensyn til lokalområdet. Det er en arroganse vi ikke kan tolerere.

De lokale partene mener Statens vegvesen velger en innkjørsel til deponiet som vil være problematisk med tanke på trafikksikkerhet og -smidighet, i tillegg til at det vil være til sjenanse for skolens brukere og landbruksdriften i området.

400 elever påvirkes

Det mener også Magnus Vaktskjold, rektor ved Stend videregående skole.

— Den løsningen vegvesenet legger opp til vil komme veldig tett opp til skolen, og våre 400 elever skal krysse denne veien mange ganger daglig. Vi er bekymret for den totale belastningen, og mener at det alternativet vi har beskrevet er bedre.

Rektoren mener vegvesenets mangler faglig fundament for sin anbefaling.

— Vi skjønner ikke argumentasjonen deres, og de klarer ikke overbevise oss om at de har faglig gode argumenter.

- Nøye vurdert

Fungerende fylkesrådmann Johnny Stiansen har valgt å støtte seg på vegvesenets anbefaling, og har innstilt på at den skal følges.

— Dette spørsmålet har vært nøye vurdert av Statens vegvesen, som er sikkerhetsmyndighet i denne saken. Det er innvendinger mot begge alternativene, men det beste av de to er å bruke Hordnesvegen ut mot hovedveien.

Stiansen mener det har vært protester mot begge løsninger, og er klar på at den han og vegvesenet anbefaler er den beste.

— Statens vegvesen har vurdert at den løsningen klagerne foreslår er en risikomessig dårligere løsning enn den som er valgt, og vi har valgt å ta hensyn til den løsningen som trafikalt er best.

Forstår skepsisen

Arne Eltvik, prosjektleder for Statens vegvesen, forstår at lokalsamfunnet reagerer. Samtidig er han klar på at de har valgt det beste alternativet.

— Det er klart det er en ulempe for noen at vi transporterer så mye stein, men vi mener dette er den mest trafikksikre løsningen. Her får vi lagt opp et gangfelt og en sikker kryssing av veien.

Påstandene om at vegvesenet handler ut fra egeninteresse vil han ikke være med på.

— Det gjør vi ikke. Vi har hatt en grundig vurdering og behandling av dette, sier Eltvik.