• IKKE PÅGANG: - Vi har ikke registrert noen interesse for de nye gentestene, på tross av medieoppslag om dem, sier bestyrer Hans Magne Solberg ved Boots apotek Bryggen.

- Folk trenger ikke apotekenes gentester

Legeforeningen mener norske apotek er aggressive i markedsføringen av gentester, og fraråder å kjøpe dem.