Men hvordan den unge vaskebjørnen havnet mellom fjorden og fjellene i Vaksdal, er det ingen som skjønner. Trolig er den satt ut av mennesker.

Veterinærinstituttet som har gjennomført obduksjonen, har også sjekket tennene og mener bjørnen var rundt ett år da den ble skutt i et kattehus.

Magen var velfylt med det Veterinærinstituttet mener er kattefor. Det ble også funnet beinrester som de mener stammer fra fiskemåltid.

Dyret døde av skudd med haglegevær med to typer hagl, ifølge rapporten.

Brukket hjørnetann

Minibjørnen veide 5,9 kilo, og Veterinærinstituttet mener den hadde oppholdt seg lenge i Vaksdal før den ble oppdaget. Bjørnen var ikke merket på noen måter. Men en hjørnetann var brukket og leveren hadde boreganger etter parasitter.

Miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland, Kjell Kvingedal, sier det er 10 år siden sist det ble oppdaget vaskebjørn i regionen. Den gang i Fana. Heller ikke da fant man noe sikkert svar på hvordan bjørnen hadde havnet der.

— Dette er et dyr som ikke hører hjemme i vår fauna, og som vi ikke ønsker å ha her. Det er lite trolig at den har kommet til Vaksdal av seg selv, sier Kvingedal.

Lensmannen på Voss etterforsker saken som miljøkriminalitet, men har heller ikke funnet noe svar.

Sterke advarsler

Så sent som i mars gikk Naturvernforbundet ut med en sterk advarsel mot at det nordamerikanske rovdyret skulle innta Norge. Bakgrunnen var at det var funnet en død vaskebjørn på en strand i Skåne i Sverige.

Årsaken er nettopp at det er et rovdyr som er nesten altetende og tar fugleunger, egg og fisk. Den kan forrykke balansen i naturen på en brutal måte.

Naturvernforbundet tror dyret har gode forutsetninger for å klare seg i Norge dersom den får innpass.

Vaskebjørnen finnes i en stor del av Nord-Amerika, der den er et av de vanligste rovdyrene. Den har også blitt innført som pelsdyr til Tyskland, Frankrike, Japan og flere tidligere Sovjet-stater.

I Tyskland er den blitt svært vanlig. Ifølge de siste anslagene finnes det nå minst en halv million vaskebjørner i landet.