• (1/2)
    FØR: Slik så det ut etter at vegvesenet hadde «rasert» traséen langs Fanavegen tidligere i år. FOTO: JAN BØDTKER

En liten bit av Osbanen frem i lyset igjen

Langs Fanavegen har to veterantog-entusiaster gravd frem rundt 60 meter av den gamle jernbanetraséen.