- Flere brannmenn som har fått kreft

Leder av Bergen brannkorpsforening mener det er viktig at Frode Tufte tar saken til retten.