Full forvirring om tomgangskjøring

Forvirret over «unødvendig tomgangskjøring»? Du er ikke alene.