• FÆRRE BILER: Kommunen håper at trafikken skal halveres i løpet av morgendagen.. FOTO: Jan M. Lillebø

Straffefri helg

Men på mandag kommer bøtene.