• ULOVLIG: Disse bilene sto ulovlig i Neumanns gate. Nå forsvinner alle vanlige P-plasser på gateplan i Bergen.

Disse skal vekk

Fra torsdag blir det forbudt å parkere på gategrunn innenfor bompengeringen.