• ULOVLIG: Her ved Bygarasjen er Bybanens kjøreledning for lav. FOTO: EIRIK BREKKE

Her kjører Bybanen ulovlig

Bybanen kjører i dag ulovlig fordi kjøreledningen på ett punkt er for lav.