Køer i Åsane og i Arna

Trafikkulykke på Arnavegen og problemer i Eidvågstunnelen skapte køer.