Toppe topper

Kjersti Toppe er foreslått på stortingslisten av samtlige lokallag i Hordaland Senterparti.