- Så røyk fra bussen

Brannvesenet rykket ut etter mistanke om brann.