• HARDANGER I FARE: ... eller er Hardanger egentlig det? Motstanden mot mastene begynner å stilne. FOTO: Peter Mydske

Hardanger-opprøret stilner

Motstanden er ikke lenger like sterk.