• STRIDENS KJERNE: Nordfjord er eit av sjukehusa det har stått strid om. ARKIVFOTO: Øystein Torheim

Full krangel om lokalsjukehusa

Innhaldet i lokalsjukehusa splittar politikarane i Sogn og Fjordane.