• KRANGLER FREMDELES: Bergen kommune og selskapet Fisketorget i Bergen AS blir ikke enige om hvem som skal eie varemerket «Fisketorget i Bergen anno 1276». Nå har driftsselskapet Totalreform satt advokat på saken. FOTO: ODD E. NÆRBØ

Utleierne på Torget hyrer advokat

Er ikke blitt enige i merkevare-striden.