— Det hjelper ikke at landbruksministeren sier at hun har en åpen dør, når hun ikke har noe innenfor døren, sier Frøydis Haugen, leder i Hordaland Bondelag.

Mandag kveld drar hun og to busslaster med bønder fra Hordaland i retning Oslo for å delta i demonstrasjonen mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Norges Bondelag tror flere tusen mennesker vil delta i opptoget. Ifølge VG planlegger mange bønder å kjøre traktorene sine inn i hovedstaden, noe som kan skape trafikkaos.

- Ikke mer å gi

I helgen ble situasjonen enda mer tilspisset, da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk klar beskjed fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp): Regjeringen har ikke mer å gi i jordbruksoppgjøret.

— Vi tok en siste sjekk med Landbruksdepartementet fredag 16. mai, samme dag som fristen for enighet mellom organisasjonene og staten gikk ut, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til NTB.Han sier departementets budskap var entydig. De to bondeorganisasjonene fikk beskjed om at staten ikke hadde annet å legge på bordet enn det som allerede var tilbudt.

— Departementets svar var klart nei - både når det gjelder innretning og penger, sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg.

Alt skyts mot Oslo

Nå retter bondeorganisasjonene alt sitt skyts mot hovedstaden, i forkant av Stortingets behandling av oppgjøret.

— Vi konsentrerer oss nå om markeringen i Oslo, og å fylle bussene med bønder herfra, sier Haugen.

— Vi det bli aksjoner også her i fylket senere?

— Det foreligger ingen konkrete planer om det, men for å si det sånn: Så fastlåst som det er nå, tror jeg ikke vi er ferdig med dette tirsdag.

- Rammer vest mest

Haugen mener Hordaland vil bli hardt rammet av den retningen regjeringen ønsker norsk landbrukspolitikk, med større og mer robuste enheter.

— Her har vi nesten bare små og mellomstore gårder. Dessuten rammer de bærproduksjonen i Hardanger ved at de fjerner støtte både til fruktlagre og gårder i bratt terreng, sier Haugen.

Også i Sogn og Fjordane Bondelag er misnøyen stor mot landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

— Jeg kjenner avmakt over en minister som ikke vil forstå sammenhengene i norsk landbruk. Hun snakker varmt om rekruttering, men det er vel ingen person som skaper så mye misnøye og manglende optimisme i næringen som nettopp henne, sier fylkesleder Per Hilleren.

Håper på KrF og Venstre

Slik det så ut søndag, vil statens siste tilbud trolig bli oversendt Stortinget fredag for behandling. Særlig KrF og Venstre vil da få mulighet til å avgjøre sluttresultatet av stortingsbehandlingen.

Småbrukarlagets leder Merete Furuberg sier hun har store forventninger til KrF og Venstres videre håndtering av jordbruksoppgjøret. Hun sier kontakten mellom organisasjonen og de politiske partiene ikke bare er god på sentralt nivå. Også fylkesorganisasjonene i Småbrukarlaget er i god dialog med stortingspolitikere fra KrF og Venstre samt opposisjonspartiene

Bondelagets leder Nils T. Bjørke sier organisasjonen har etablert god kontakt med KrF og Venstre, men også med andre partier.