• HIT, MEN IKKJE LENGER: Eit ras har gått over vegen på Ørskogfjellet, og ein nesten endelaus rekke med vogntog har samla seg. Jan Rogne fra Nortrax har jobben med å passe sperringa. FOTO: SCANPIX, Herskedal, Kjell

Buss og bilar fanga i ras

Fleire små ras har sperra fem bilar og ein buss inne på Vikafjellsvegen. To bilar står framleis fast i snøen.