Derfor er det farlig

Vulkansk aske kan forstyrre radiosambandet i fly og kvele flymotorene.