Her er det gratis å droppe måking

Utenfor grensen til gamle Bergen kommune slipper folk gebyr om de lar være å rydde fortauet for snø og is. Innenfor grensen kan det koste deg 500 kroner.

GRATIS: Dette fortauet i Liamyrane i Åsane er ikke brøytet. Her slipper grunneieren unna uten gebyr. Foto: Bjørn Erik Larsen
  • Arne Colliander
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Denne bestemmelsen i politivedtektene stammer fra før kommunesammenslåingen i 1972, og fører til at bergenserne straffes ulikt for samme unnlatelse.

I sentrum fotograferer inspektør Kjell Karlson snø— og isdekte fortauer og utsteder gebyrer på 500 kroner til huseiere som ikke gjør jobben sin. Utenfor de gamle bygrensene eksisterer ikke den samme lovhjemmelen. For å sette på spissen: På hver side av grensesteinen ved den gamle trikkesløyfen i Inndalsveien på Minde er det ulike regler på samme fortausstump.

Det eneste unntaket utenfor de gamle bygrensene, er deler av Laksevåg. Der kan også unnasluntrende huseiere å få gebyrer.

Les også

Søndre snøveien

— Håpløst utdatert - Ordlyden i politivedtektene virker håpløst utdatert, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune når Bergens Tidende gjør ham oppmerksom på forskjellsbehandlingen.

Fra mars 2007 fikk kommunen som forsøksordning anledning til å ilegge gebyrer til huseiere som brøt forbudet mot forsøpling og utplassering av frittstående reklameskilt, og til gårdeiere som ikke brøytet eller strødde fortauene.

— Den håpløse ordlyden i politivedtektene må på uforklarlig vis ha gått upåaktet hen da denne endringen kom, sier Rastad.

Praksisen er vurdert Det hauggamle punktet om snørydding var myntet på steder og områder med sentral beliggenhet og tett bebyggelse. På de nesten førti årene som er gått siden paragrafen ble forfattet, er det skjedd en fortetting og massiv utbygging i bydelene.

— Det er likevel gjort en faglig vurdering i de senere årene om i hvilke geografiske områder brøyte- og strøregelen skal håndheves strengest, sier Rastad.

— Konklusjonen var at det burde være særskilte regler for Bergen sentrum og deler av Laksevåg fordi det her er en annen type eiendommer enn ute i bydelene. Fortauene her ligger kloss i husveggene.

Kan få pålegg i bydelene Helt fri for brøyte- og strøansvar er ikke huseierne utenfor bykjernen. I tidligere Arna, Fana og Åsane kommuner, samt andre deler av Bergen Vest, kan kommunen likevel gi påbud om å brøyte og strø. Gebyrer er det ikke hjemmel for å gi i disse områdene.

Det er bystyret som vedtar politivedtektene og kan endre dem.

Vil se på ordningen Når kommunen får hodet over snøen, vil det bli gjort en evaluering av hvordan snøproblematikken er håndtert.

— Det kan godt tenkes at gebyrordningen og grensene vil bli en del av evalueringen, sier samferdselsdirektør Ove Foldnes.

Robert Rastad forsikrer at kommunen vil ta tak i dagens ordning.

— Selv om dagens grenser blir beholdt, må under alle omstendigheter ordlyden i politivedtekten endres, sier han.

Bør vedtektene endres? Si din mening i kommentarfeltet under.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Klar til å gi seg selv gebyr

  2. Kjører bort snø i helgen

  3. Kommunen bryter brøyteløfter

  4. Klagestorm om brøyting

  5. Lille Napoli på Minde

  6. Sjokkert og forbannet

  7. Skulle strø, ble slått

  8. - Håpløst for fotgjengerne

  9. Snøen fjernes med østlandsk hjelp

BT anbefaler

Han var kjendisadvokat og gift med ordføraren. Bak fasaden var Odd Drevland (71) i ferd med å gå til grunne.

Han var kjendisadvokaten som vart kjendisfange. For første gong fortel Odd Drevland (71) si historie.

LES SAKEN