Stort oljeutslipp i Bjørnefjorden

Nesten 2000 liter diesel kan ha lekket ut i sjøen fra oppdrettsanlegg.