• SLIK BLIR MØLLENDAL: Oversiktsbilde av den planlagte bebyggelsen på Tonningsneset, med kunsthøyskolen på andre siden av veien. Kun toppen av glasstaket på kunsthøyskolen vil være synlig fra Møllendalselven. På andre siden kommer en åpen allmenning ned mot Store Lungegårdsvann. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE/3RW ARKITEKTER

Vil bygge blokker foran signalbygg

Den nye kunsthøyskolen kan bli liggende inneklemt mellom nye boliger som planlegges reist foran Snøhettas signalbygg.