- Ikke noe hysteri

Rykter om flere tilfeller av hjernehinnebetennelse ved Fana Gymnas, men ingen bekreftet.