Livsfarleg giftlagring

Cyanid blei funnen lagra saman med syre. Frå ein tank lak kreftframkallande stoff. I minst fire år har fleire typar farleg avfall stått på mottaksanlegget.