Henlegger ulykke i kraftverk

Hordaland politidistrikt har ikke funnet straffbare forhold etter ulykken i Svandalsflona kraftverk der to arbeidere omkom.