Brannutrykning i sentrum

Melding om røykutvikling fra et hus i Kong Oscars gate.