• HAR MISTANKAR: Leiaren i Odda kyrkjelege fellesråd, Toralv Mikkelsen, mistenkjer at saka var avgjort før høyringsfristen gjekk ut. FOTO: Arkivfoto: Helge Skodvin

Tyssedal missa soknepresten

Bjørgvin biskedømmeråd foreslår å inndra soknepreststillinga i Tyssedal menighet.