• SLO SEG OPP: Henrik Rønningen framfor ein av bygningane han eig i Årdal. Bankbygget midt i sentrum. Henrik har to prinsipp når det gjeld tipping. Like lite som han spelar på Liverpool av kjærleik, spelar han på Manchester United av hat. FOTO: Øystein Torheim

Millionpremien vart eit eigedomseventyr

Somme spelar seg frå gard og grunn. Henrik Rønningen spelte seg til det. No eig han fleire bygningar i Årdal.