• GOD EFFEKT: Svenskene forklarer nedgangen med bedre veier. Siden slutten av 1990-tallet har de bygget over 2000 kilometer 2+1-veier med midtrekkverk. FOTO: SEAN MELING MURRAY

80 prosent færre drepte

Midtrekkverk på såkalte 2+1-veier har stor effekt på ulykkestallene.