Rykket ut til mulig brann i Markeveien

Men situasjonen viste seg å være udramatisk.