Fire år etter SVs forslag om dedikerte vaktmestre på hver skole ble fremmet, har byrådet bestemt seg for å endre vaktmesterordningen.

Det var i 2010 at Simen Willgohs fremmet et privat forslag, som handlet om at alle skoler skal faste vaktmestere som er dedikerte til hver enkelt skole.

I Bergen har det fungert slik at den kommunale avdelingen Byggvedlikehold har ansvaret for vaktmestrene. Rektor på de enkelte skolene melder så inn behovet til denne avdelingen.

Debatterte i fjor

For ett år siden ble saken debattert i bystyret. Da skrev BT at byrådet ønsket å opprette en egen enhet som har konkret ansvar for vaktmestertjenestene. Hvor mange skoler hver enkelt vaktmester skulle betjene, var ikke klart da.

I dag skriver imidlertid BA at byrådet foreslår en ny modell hvor hver skole og kommunale bygg skal betjenes av én vaktmester. Den gamle «bestiller-leverandør» ordningen, hvor rektoren bestiller oppgaver fra byggavdelingen, skal dermed opphøre.

— Vi har vært tydelig på at dagens vaktmesterordning er for dårlig og for fragmentert. For mye av vedlikeholdsansvaret ble lagt på rektorene. Det går vi nå bort fra. Rektorene skal konsentrere seg om primæroppgavene, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp) til BA.

Reverserte modellen

I 2000 gikk Trondheim over til en ordning hvor vaktmesterne ambulerte mellom skolen. De rykket ut der det var behov, og hadde noen faste dager på noen skoler. I 2006 reverserte de ordningen, og gikk tilbake til å ha én vaktmester i 100 prosent stilling per skole eller kommunale bygg.

BT har tidligere skrevet om fordelene dette medførte. I Trondheim har de for eksempel mye mindre forfall ved skolene sine. Før de innførte ordningen var 70 prosent av vedlikeholdet de utførte uforutsette ting som de tok etter hvert som det dukket opp, mens 30 prosent var planlagt. Etter omleggingen er det motsatt.Gruppeleder for SV i bystyret, Oddny Miljeteig, er glad for at byrådet «endelig tar til vett og fornuft».

— Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har foreslått dette, og blitt nedstemt av byrådspartiene.

Byrådet er sta

Hun sier hver eneste skole og barnehage må ha en vaktmester som er dedikert til dem.

— Dette blir en slags D-dag når det gjelder å kunne se fremover til et ordentlig vedlikehold av skolene, om byrådet bevilger nok penger. Så får vi også slutt på den teite bestiller-leverandør-modellen, hvor man må fatte en bestilling for å kunne skifte en lyspære.Miljeteig mener dette burde vært gjort for lenge siden.

— Siden byrådet er så sta, og ikke skal høre på andre enn seg selv, så har vi tapt fem eller ti år på dette. Det er tid som kunne vært benyttet til godt vedlikehold av skolene våre, som nå forfaller. Det er dyrt det.

PÅ TIDE: Oddny Miljeteig i SV mener byrådet har kastet bort verdifull tid og ressurser når de bruker så lang tid på å endre vaktmesterordningen.