• STRIDENS KJERNE: «Lay Vessel North Ocean 105» er ett av skipene i North Ocean 100-serien, hvis design Oceanteam og Sawicon krangler om rettighetene til. FOTO: OCEANTEAM

Rettighetskrangel har kostet ti mill.

Etter saksbehandlingsfeil og ti millioner kroner i advokathonorar, er striden mellom rederiet Oceanteam og skips-designerfirmaet Sawicon fortsatt ikke avklart.