Forrige torsdag omkom 20 år gamle Rune Straume Samuelsen i en frontkollisjon. Han er foreløpig det siste dødsofferet på denne veistrekningen.

- Jeg kjørte selv veien mellom Bergen og Voss for tre måneder siden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Jeg opplevde veien som smal og uoversiktlig. Dette er helt klart en veistrekning som denne regjeringen vil prioritere.

MISTET BROR OG SØNN: Storesøster Kristine, moren Anne Kari og faren Bjørn Samuelsen opplevde marerittet da 20 år gamle Rune Samuelsen omkom på E16.
ELIAS DAHLEN

Omkom i frontkollisjon

Rune Straume Samuelsen ble 20 år gammel. Han omkom forrige torsdag i en frontkollisjon mellom Bolstad og Hjørnevik. Faren Bjørn Samuelsen satt selv i en bil lenger bak i køen etter ulykken. Han forsøkte først å ringe sønnen, men fikk ikke svar. Han begynte å gå mot ulykkesstedet. Det var da han oppdaget at det var sønnens bil som var involvert i ulykken.

«Jeg ville gå bort og se, men politiet stoppet meg. De ba meg bli der jeg var. Da skjønte jeg det», fortalte han til BT lørdag. Tiden etter ulykken har vært svært tøff for familien.

Totalt har 58 personer mistet livet på E16 i Hordaland siden veien åpnet på begynnelsen av 90-tallet. 47 av disse har omkommet på strekningen mellom Bergen og Voss. Ulykkene koster samfunnet 100 millioner kroner hvert år. Dette var tallenes tale frem til i fjor. Samferdselsdepartementet venter nå på en utredning fra Vegdirektoratet om alternative løsninger for å bedre veistandarden på E16.

- Jeg venter på innstillingen som kommer i løpet av våren. Spørsmålet er om vi skal gå inn for en ny trasé og ny vei, eller om vi skal ruste opp det eksisterende veinettet, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren vil ha klare og vedtatte rammer før arbeidet med E16 mellom Bergen og Voss settes i gang.

- Det er en ting jeg vil unngå. Det er å starte oppussing av eksisterende veistrekning, hvis vi samtidig har ønske om å bygge ny trasé. Det må bli enten eller, sier Solvik-Olsen.

Hele landet

Fremskrittspartiet i opposisjon kritiserte den forrige regjeringen for å prioritere veier på Østlandet fremfor andre landsdeler.

- Dette forplikter vel nå?

- Ja, det er klart. Vi kritiserte forrige regjering for å satse for mye på Østlandet. Dette gikk på bekostning av sårt tiltrengte midler til andre veiprosjekter. Nå er det andre deler av landet sin tur, sier Solvik-Olsen.

Selv om veistrekningen blir prioritert, vil bygging av en ny trasé ta mange år.

Fem alternativer

- Det er helt avhengig av hvilke alternativ regjeringen går inn for. Vi har falt ned på fem forslag. Det mest omfattende innebærer full utbygging med jernbane og ny trasé, mens det minst kostbare handler om opprustning av eksisterende veinett, sier Helge Eidsnes, regionsjef i Statens vegvesen.

Går alt etter planen kan arbeidet starte i 2019.

- Det er denne veistrekningen i landet som har størst behov for oppgradering. Dette gjelder spesielt i forhold til trafikksikkerhet, sier Eidsnes.