Skansen mener Bergen bør få mer midler enn Stavanger og Trondheim.

Han synes det er selvsagt at de statlige myndighetene må ha et ord med i laget når de er med på å sponse bybaneutbyggingen.

Tidligere denne uken skapte nestlederen i Stortingets transportkomité, Abid Raja (V), opprør da han til BT sa at Bergen kunne glemme statlige midler dersom de valgte den dyreste traseen for Bybanen gjennom sentrum.Selv om han er enig i at statlige politikere skal kunne mene noe om dette, etterspør Skansen likevel hvilke kriterier som staten vektlegger når de snart skal fordele penger til kollektivutbyggingen i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

—  Bystyret må vite hvilke kriterier staten legger til grunn når de fordeler midlene til byene. Vi kan ikke fatte et vedtak før rammeforutsetningene ligger klare, sier Høyres gruppeleder i bystyret.

-  Må begrunne

Han mener det er urettferdig at alle de ulike byene skal få 50 prosent statlig støtte til prosjektene sine nå, slik regjeringen har lovet.

—  Hvordan kan man si 50 prosent til alle byene? De må begrunne hvordan de vil fordele disse midlene, sier Skansen.

Han mener det er «søkt» at Raja kom med sine uttalelser da han egentlig var i Bergen for å få informasjon om kollektivutfordringene i byen.

-  50 prosent er urettferdig

At staten skal betale halvparten av kollektivpakkene i alle byene mener han er urettferdig for Bergen på grunn av blant annet to ting:

  • Bergen, sammen med Oslo, har større utfordringer enn Stavanger og Trondheim. Bergens utfordringer er blant annet utfordringer knyttet til topografi og kulturminner.
  • Bergen har allerede kommet langt i finansieringsprosessen av Bybanen, med kun 20 prosent statlig finansiering.
  •   Bergenserne har allerede finansiert mye av Bybanen ut til Flesland med bompenger. Det må inn i det totale regnestykket nå, sier han, og retter samtidig følgende spørsmål til sin egen regjering:

—   Er det rettferdig om Stavanger skal starte sin kollektivutbygging med 50 prosent statlig finansiering, mens vi i Bergen allerede har bygget Bybanen til Flesland på kun 20?-  Bergen bør få forholdsmessig mer enn Stavanger og Trondheim. Vi må huske at Bergen har bundet opp bilistene til bompenger allerede for mange år fremover. Det bør ikke Bergen lide for, men vinne på, sier han.

Vurderer hver by for seg

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarseth (H), vil ikke si om Bergen fortjener mer eller mindre enn andre byer.

—  Dette er ikke en aktuell problemstilling ennå. Vi kommer til å vurdere hver enkelt by og hvert prosjekt, sier Aarseth.

— Men forstår du argumentasjonen om at Bergen må få mer fordi Bybanen til nå kun har fått 20 prosent statlig finansiering?

—  Skal Bergen få 70 prosent dekket, er det dét han mener? Det vil jeg faktisk ikke kommentere, svarer han på partifellens spørsmål, og legger til:

— Jeg har ikke gått inn og sett hva hver enkelt by har lagt ned i kollektivtransport, legger han til.

Forblir 50 prosent

Aarset holder foreløpig fast på 50 prosent statlig finansiering.

— Det er nytt at staten setter en så høy ambisjon, sier han.

Men statsssekretæren kan ikke love når kriteriene for pengefordelingen ligger klare.

— Vi har et sterkt håp om å få det klargjort i vår. Vi er i en politisk sluttfase i departementet, sier han.