Dette er det eg vil gje deg: sildringa frå ei perle, gispinga frå eit hav, sukket frå ein himmel.