• SPESIALISERING: - Kompleksiteten av sakene politiet skal jobbe med blir mer omfattende. Gir man noen fagmiljøer innenfor etterforskning og påtale muligheten til å spesialisere seg ytterligere innenfor sine områder, vil vi sikre at kvaliteten blir ivaretatt, sier politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt.

Hordalandpolitiet får egen supergruppe

En egen gruppe etterforskere og jurister skal utelukkende jobbe med de alvorligste kriminalsakene. Gruppen skal dekke hele Hordaland politidistrikt.