- Ikke dette vi vil bruke tiden på

Grønn etat fikk hendene fulle mandag morgen.